PAMIĘĆ I OCALENIE

Program edukacji historycznej i kulturowej

dla dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego 2023 r.

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce po raz kolejny realizuje program edukacji historycznej i kulturowej dla dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego przy wsparciu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Opis zadania:

  • Edukacja bezpośrednia w Parku Pamięci w Toruniu, na Miejscu Pamięci Narodowej Barbarka i Forcie VII

przygotowanie i wyznaczenie tras historycznych min. 2  wraz z kartami pracy dostosowane do grup wiekowych I-III, IV-VII, VIII- ponadpodstawowe  do zajęć do realizacji w terenie Park Pamięci, Fort VII, Barbarka. W ramach działania przygotowywane jest oznaczenia terenowe, które zachęci i ułatwi uczestnikom  wybór i przejście wybranej trasy

– Trasa Mała (ok. 2,5 km); 4 przystanki: 1) Leśniczówka – Szkoła Leśna na Barbarce, 2) Kaplica św. Barbary, 3) Osada Młyńska, 4) Miejsce Pamięci Narodowej Barbarka

– Trasa Duża (ok. 15 km); 7 przystanków: 1) Leśniczówka – Szkoła Leśna na Barbarce, 2) Kaplica św. Barbary, 3) Osada Młyńska, 4) Miejsce Pamięci Narodowej Barbarka, 5) Pomnik Pomordowanych Harcerzy w Olku, 6) obelisk pomordowanych żydówek w Chorabiu, 7) Fort VII. Dodatkowo będą karty pracy, które bezpłatnie udostępniane będą zainteresowanym osobom – uczestnikom gry w Szkole Leśnej na Barbarce.

  • zajęcia 1 dniowe – Park Pamięci, Miejsce Pamięci na Barbarce, Fort VII  (40 grup) .

Zajęcia prowadzone są na podstawie scenariusza z możliwością  przejazdu pomiędzy miejscami lub realizowane na jednym z wybranych miejsc. W ramach działania zaplanowano także odpoczynek  (ognisko, z posiłkiem, transport pomiędzy obiektami) (około 4 -5 godz. Grupy około 20 os.) – 40 grup x 20 os. = 800 osób. (ognisko, z posiłkiem, transport pomiędzy obiektami).

  • pobyty edukacyjne 5 grup dzieci i młodzieży.

Zaplanowano, iż działanie to zrealizowane zostanie  w terminie wrzesień 2023 r.  W pobytach wezmą udział grupy liczące ok.  20 osób z placówek edukacyjnych działających na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, czas trwania – dwa bezpłatne noclegi / program: zajęcia terenowe do Miejsca Pamięci na Barbarce lub Fort VII, projekcja filmu o wydarzeniach z 1939r, Park Pamięci – 2 godz. Zajęcia realizowane będą z przewodnikiem, gra terenowa +ognisko. Koszt pobytu:  2 noclegi,  posiłki (płatność we własnym zakresie ), transport, pomiędzy obiektami, 8 godzin zajęć (zajęcia, gra terenowa, przewodnik) –5 grup x 20 os. =100 os.

Cel: aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnienie wiedzy na temat historii II Wojny Światowej, Miejsc Pamięci Narodowej w kontekście Zbrodni Pomorskiej

 

 

 

Dla kogo: dzieci i młodzież województwa kujawsko-pomorskiego

Kiedy: 01.04.2023 – 30.11.2023 r.