Barbarka dzisiaj

Od 2004 roku historia Barbarki związana jest z działalnością Szkoły Leśnej na Barbarce. Szkoła Leśna w ciągu roku organizuje zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, historyczne, i kulturalne dla różnego typu szkół oraz konkursy, kampanie, festyny, otwarte imprezy okolicznościowe i rekreacyjne.

Oferta Szkoły Leśnej jest interdyscyplinarna: łączy w sobie rozwój świadomości ekologicznej, historycznej, patriotycznej i duchowej dokonującej się w bliskim kontakcie z przyrodą.

Stanowi centrum służące szeroko rozumianej edukacji przyrodniczo-ekologicznej. Szkoła pełni również ważną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Torunia i turystów. Teren i zarzadzanie Barbarką zostało powierzone Stowarzyszeniu „Tilia” przez władze miasta Torunia w 2004.