PAMIĘĆ I OCALENIE

Program edukacji historycznej i kulturowej

dla dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje program edukacji historycznej i kulturowej dla dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego przy wsparciu Wojeództwa Kujawsko-Pomorskiego.

. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Opis zadania:

  • Edukacja bezpośrednia w Parku Pamięci w Toruniu, na Miejscu Pamięci Narodowej Barbarka i Forcie VII

– organizacja 1-dniowych zajęć prowadzonych w Parku Pamięci oraz na Fort VII lub Miejscu Pamięci Narodowej na Barbarce wraz z ogniskiem, do zajęć przygotowany zostanie autorski scenariusz zajęć

– przygotowanie materiałów, również audiowizualnych służących do samodzielnego prowadzenia zajęć przez nauczycieli w placówkach oświatowych, które będą dostępne na stronie internetowej

  • Plastyczny konkurs historyczny z nagrodami dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego w celu upamiętnienia miejsc pamięci
  • Organizacja dwóch wydarzeń upamiętniających Zbrodnię Pomorską połączoną z organizacją specjalnych zajęć dla 320 uczniów. 

Cel: aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnienie wiedzy na temat historii II Wojny Światowej, Miejsc Pamięci Narodowej w kontekście Zbrodni Pomorskiej

Dla kogo: dzieci i młodzież województwa kujawsko-pomorskiego

Kiedy: 23 wrzesień 2022- 30 listopad 2022